Партньори на CompaSSpa:  


EN

 Специални

Здравейте приятели!

  • В този раздел на нашата страница за обучение, ще бъдат изложени проекти касаещи специфична група на нашето общество. Тази група ние ще наречем "Специални", не защото са такива, а защото за нас те ще бъдат такива!!!

Призоваваме всички ВИЕ/фондации, сдружения с нестопанска цел, асоциации, български и чуждестранни фондове и др./, които сте съпричастни към хората в неравностойно социално положение, тези които обслужват себе си и нуждите си трудно и всички, които смятат себе си за неравнопоставени на това, което обществото ни предлага,  ЗАПОВЯДАЙТЕ В НАШИЯ ОФИС!!!!

Нека заедно направим една по сигурна крачка за вас и вашето бъдеще!     

 

-     „КомпаССпа ООД”, се обръща към вас с предложение  за осъществяване на проекто план, който ще повиши квалификационната активност и степен с  последваща трудова реализация

-      Ще обърнем внимание в двете основни направления на проекта а именно както следва:

-          1. Разработка на проектна програма за юноши и девойки  в неравностойно социално положение  и  лишени от родителска грижа,

 в тема – „обучение и реализация”!

-     Програмите имат за цел свързващи звена между лицензираните и високо квалификационни курсове на обучение с преподаватели педагози и реализация по утвърдени платени стажантски програми и трудова заетост чрез трудова борса на фирмата ни.

-     Способите и средствата за изпълнение на програмата ще бъдат  лицензии  за дейност в обучение съобразени с  НАПОО и реализация в съдействие на Агенция по  заетоста за страната и чужбина, материално технически бази за обучение и тренинги  и в наемни взаимоотношения.

-     Лични контакти с работодатели и способстващи звена за толериране на постоянна заетост след завършване на квалификационния курс  и след изразено мотивационно писмо от страна на кандидата.

-     Допълнителни фактори при селекцията за осъществяване на програмите ще бъдат личната презентация, владеене на чужди езици, качествена характеристика от преподаватели и работни препоръки от минали работодатели. Не без значение в толеранс на пълна заетост ще бъдат участието ни по европейски програми за конкурентоспособност и насърчаване на заетоста. Ще съпътстваме и допълнителни обучения и стажове по програми ”Леонардо де Винчи”, както и всички програмни европейски схеми на проекти по насърчаване заетоста на работника в България.

-     Ще бъдат предприети допълнителни безплатни форми на обучение за работа в екип и повишаване стандартите и показателите на положеният труд.

-     КомпаССпа ООД ще включи допълнителни безплатни мотивационни обучения – застраховане и включване на кандидатите към асоциации, сдружения и синдикати, гарантиращи отношения към типа професия и следящи за морално етичните и законови разпоредби на взаимоотношения работник- работодател.

  • Следваща точка от проекто плана е:

-          2.Включване на четири нови програмни схеми на обучение по НАПОО в съдействие на реализация и от агенция по заетоста и за хора с увреждания.

  • Ще ви помолим и за обстойно разглеждане на проекто обученията в раздел: "съобщения и обяви" -по долу!

 СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
05.09.2012 спатерап ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СПА ТЕРАПЕВТИ В СПЕЦИАЛНОСТ - КОЗМЕТИК!
05.09.2012 соцасист ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИА НА ПОМОЩЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
05.09.2012 соцасист ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОМОЩЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
05.09.2012 спатерап ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СПА ТЕРАПЕВТИ В СПЕЦИАЛНОСТ - КОЗМЕТИК!
ПЕРСОНАЛ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ПАРТНЬОРИ | ЗА НАС | АСОЦИАЦИЯ | ОТЗИВИ | ЗА КОНТАКТИ начало | нагоре
CompaSSpa © 2020 148186 посетители