Партньори на CompaSSpa:  


EN

 Реализация в чужбина

Важна информация!

На този етап Компасспа не работи по тази програма!

Всички публикувани от нас обяви са във връзка с маркетингово проучване на интереса към обявени от бъдещи наши партньори свободни работни места. За всички позиции се изисква предварително адаптивно и мотивационно обучение!
Това дава шанс, както на квалифицирани, така и на неквалифицирани работници да намерят своята реализация в БЪЛГАРИЯ и чужбина. С придобитият през изминалите 10 години опит ние консултираме успешно и отговорно както работодатели, така и работници за тяхното съвместно и ползотворно сътрудничество.

Целта ни е да станем представители на повече партньори от други държави, и всяка година да предлагаме работа на все повече желаещи да работят в чужбина. За много от позициите се налага допълнително обучение на място, което позволява да се повиши квалификацията в работна среда.

Стремим се към изграждане, поддържане и усъвършенстване на контактите си с работодатели, посреднически агенции и браншови организации в Република Кипър, Гърция, Кувейт, Бахрейн, Англия, Дания и други държави.

С влизането на България в Европейският Съюз процедурата по наемане на работа на български граждани е максимално улеснена и те ще продължат да бъдат предпочитана работна сила. Много важно е да отбележим тук, че владеенето на английски и други езици е много важно за успешна и добре платена реализация!

Условията и редът за кандидатстване е в зависимост от позицията и страната, за която кандидатствате. Използвайте предоставените форми за регистрация по интернет, където можете да прикачите Вашите автобиографии (на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) и актуални (паспортен формат и в цял ръст) снимки, копие от 2 и 3 страница на задграничния паспорт, сертификати за професионална квалификация, езикова подготовкаи др. След разглеждане на кандидатурата Ви наш служител ще се свърже с Вас за уточняване понататъшните стъпки, необходими за успешната Ви реализация. Имайте готовност да представите оригиналите на документите в офиса на фирмата, които сте изпратили по интернет.


За повече информация: 02/ 8326506: SKYPE: compasspa,


 ПЕРСОНАЛ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ПАРТНЬОРИ | ЗА НАС | АСОЦИАЦИЯ | ОТЗИВИ | ЗА КОНТАКТИ начало | нагоре
CompaSSpa © 2020 148225 посетители